Chụp ảnh gia đình – Chụp ngoại cảnh hay Phim trường là đẹp?

“Không một gia đình nào là hoàn hảo. Vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài. Nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình. Nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.” Gia đình là nơi bắt nguồn của tình yêu. …

Chụp ảnh gia đình – Chụp ngoại cảnh hay Phim trường là đẹp? Read More »