Concept này được thực hiện tại đường phố Đà Nẵng. Nếu bạn cần một concept cá tính, vui vẻ mà tinh nghịch. Đừng ngại chọn concept này nhé.

The Odd Couple concept - the add couple concept2.

The Odd Couple concept - the add couple concept3.The Odd Couple concept - the add couple concept4.

 

The Odd Couple concept - the add couple concept5.

The Odd Couple concept - the add couple concept6.

The Odd Couple concept - the add couple concept7.

The Odd Couple concept - the add couple concept8.

The Odd Couple concept - the add couple concept9.

The Odd Couple concept - the add couple concept1.

 

Menu