fbpx

Báo Giá

Witness blessful moments

Mai Wedding

GÓI CHỤP NGOẠI CẢNH - NỬA NGÀY

BASIC

10.500.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

LUXURY

14.500.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

(*) Chưa bao gồm các chi phí vào điểm chụp

LIMITED

23.500.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

(*) Chưa bao gồm các chi phí vào điểm chụp

Mai Wedding

Ưu đãi hấp dẫn từ Mai Wedding