fbpx

Báo Giá

Witness blessful moments

Mai Wedding

GÓI CHỤP NGOẠI CẢNH - CẢ NGÀY (3 ĐIỂM)

BASIC

15.500.000 VNĐ

Địa điểm chụp: ĐN - Bà Nà - Hội An, ĐN - Hội An -Lăng Cô, ĐN - Bà Nà- Yên Retreat, ĐN - Đèo Hải Vân - Lăng Cô, ĐN - Huế...

LUXURY

20.000.000 VNĐ

Địa điểm chụp: ĐN - Bà Nà - Hội An, ĐN - Hội An -Lăng Cô, ĐN - Bà Nà- Yên Retreat, ĐN - Đèo Hải Vân - Lăng Cô, ĐN - Huế...

LIMITED

31.000.000 VNĐ

Địa điểm chụp: ĐN - Bà Nà - Hội An, ĐN - Hội An -Lăng Cô, ĐN - Bà Nà- Yên Retreat, ĐN - Đèo Hải Vân - Lăng Cô, ĐN - Huế...

Mai Wedding

Ưu đãi hấp dẫn từ Mai Wedding