fbpx

Báo Giá

Witness blessful moments

Mai Wedding

GÓI CHỤP NGOẠI CẢNH - CẢ NGÀY (2 ĐIỂM)

BASIC

14.000.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

(*) Chưa bao gồm các chi phí vào điểm chụp

LUXURY

18.000.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

(*) Chưa bao gồm các chi phí vào điểm chụp

LIMITED

27.900.000 VNĐ

Địa điểm chụp: Bà Nà, Hội An, Yên Retreat, Resort, Đèo Hải Vân , Lăng Cô, Đồi Chè...

(*) Chưa bao gồm các chi phí vào điểm chụp

Mai Wedding

Ưu đãi hấp dẫn từ Mai Wedding